Ərizə və blanklar
(qeydiyyat orqanının adı)

NİKAHA DAXİL OLMAQ HAQQINDA ƏRİZƏ

Nikahımızın qeydə alınmasını xahiş edir və özümüz barədə aşağıdakıları bildiririk:
Kişi Qadın
1. Soyadı
2. Adı
3. Ata adı
4. Doğulduğu tarix
Yaşı
il
tamam olmuşdur
il
tamam olmuşdur
5. Doğulduğu yer (ölkə, şəhər, rayon, qəsəbə, kənd)
6. Vətəndaşlığı
7. Milliyəti
8. Yaşayış yeri
9. İş yeri, vəzifəsi
10.Təhsil (uyğun olanin altından xətt çəkmək) ibtidai, ümumi orta, tam orta,
ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas, ali
natamam təhsil
ibtidai, ümumi orta, tam orta,
ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas, ali
natamam təhsil
11. Ailə vəziyyəti (evlənməmiş, ərə getməmiş, dul, boşanmiş)
12. Ümumi uşaqları (soyadı, adı,doğulduğu tarix)
13. Nikah qəydə alındıqdan sonra daşimaq istədiyi soyad
14. Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (nömrəsi və verilmə tarixi)
       Nikahın, həmçinin nikah müqaviləsinin bağlanması qaydası və şərtləri, ər-arvadın hüquq və vəzifələri
ilə tanış olduq.
       Bir-birimizin səhhəti və ailə vəziyyəti haqqında məlumatımız var, nikahımızın bağlanmasına mane
olan hallar yoxdur.
İmzalar:
Kişi______________________________
(imzası və soyadı)
Qadın______________________________
(imzası və soyadı)___ ______________ 20 ___il

Ərizə ___ __________________ 20 ___ ildə __________ № ilə qəbul edildi, nikahın qeydiyyatı

____ __________________ 20 ___ ilə saat _____________ teyin olundu.