Ərizə və blanklar
(qeydiyyat orqanının adı)

ATALIĞIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ HAQQINDA

Ə R İ Z Ə

Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq ildə
(gün,ay,il)
doğulmuş
(ananın adı soyadı,adı,ata adı)
(uşağın adı soyadı,adı,ata adı)
(aşağıda göstərilən əsaslardan uyğun olanın altından xətt çəkilərək qarşısındakı dama qaralanmalıdır)
  -birgə ərizəmiz
  - ana öldüyünə, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildiyinə, ananın yerini müəyyən etmək mümkün olmadığına, o, valdeynlik huquqlarından məhrum edildiyinə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı ilə ərizəm
  - məhkəmə qətnaməsi
əsasında atalığının müəyyən edilməsinin qeydə alınmasını, bununla əlaqədar doğum haqqında akt qeydində
uşagın soyadının ata adının yazılmasını və doğum haqqında yeni şəhadətnamə verilməsini xahiş edirik (edirəm).
Uşağın doğumu ildə
(qeydə alındığı gün,ay,il)
(qeydiyyat orqanının adı)
qeydə alınmışdır. Doğum haqqında akt qeydi №

Valideynlər haqqında məlumat
Ata Ana
1. Soyadı
2. Adı
3. Ata adı
4. Doğulduğu tarix il il
5. Doğulduğu yer (ölkə, şəhər, rayon, qəsəbə, kənd)
6. Vətəndaşlığı
7. Milliyəti
8. Yaşayış yeri
9. İş yeri, vəzifəsi
10. Valideynlər nikahda olduqda nikahın qeydə alındığı yer və tarix
11. Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (nömrəsi və verilmə tarixi)

Ərizəyə əlavə edilir:

İmzalar:

Ata______________________________                      Ana_________________________________ ______________ 20___il