Ərizə və blanklar
Daxili işlər Nazirliyinin Baş Əməliyyat və
Statistik İnformasiya İdarəsinin rəisinə

Ərizəçinin  
Soyadı
Adı
Atasının adı
Doğulduğu gün,ay,il
Doğulduğu yer
Vətəndaşlığı
Yaşadığı ünvan
Əlaqə telefonu
Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası,№
Vəsiqəni verən orqanın adı
Vəsiqənin verilmə tarixi


Ə R İ Z Ə

          Nümayəndəsi(Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada verilmiş etibarnamə ilə müvəkkil edilən şəxs,valideyn,qəyyum,himayəçi) olduğum aşağıda göstərilən şəxsin Azərbaycan Respublikası ərazisində məhkumluğunun olması (olmaması) barədə arayışın verilməsini xahiş edirəm.


Şəxsin  
Soyadı
Adı
Atasının adı
Doğulduğu gün,ay,il
Doğulduğu yer
Vətəndaşlığı
Yaşadığı ünvan
Əlaqə telefonu
Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası,№
Vəsiqəni verən orqanın adı
Vəsiqənin verilmə tarixiTarix ________________
İmza ________________