Ərizə və blanklar

(qeydiyyat orqanının adı)Ə R İ Z Ə

ildə oğlum (qızım) doğulmuşdur
(uşağın doğulduğu gün,ay,il) (doğum haqqında tibbi şəhadətnamənin nömrəsi və tarixi)
   Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 46.3-cü və 168.2-ci maddələrinin tələbinə müvafiq olan onun doğumu haqqında akt qeydinin ataya dair məlumat qrafasında uşağın atasının adı babasının adını atasının milliyətini göstərməyinizi xahiş edirəm


___ ______________ 20__ il
imza_____________________