Ərizə və blanklar
"Adın,ata adının və soyadın
verilməsi
və dəyişdirilməsi qaydaları" na
1 nömrəli əlavə

(qeydiyyat orqanının adı)

ADIN ATA ADININ VƏ SOYADIN DƏYİŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA

Ə R İ Z Ə

Xahiş edirəm mənim
(nəyi dəyişmək istəyir)
(dəyişdirmənin səbəbi)

dəyişdirəsiniz
(daşımaq istədiyi ad,ata adı ,soyad)

Sıra
№-si
Ərizə verən şəxs haqqında məlumat
1
2
3
1 Soyadı
2 Adı
3 Ata adı
4 Doğulduğu tarix
5 Doğulduğu yer (ölkə, şəhər, rayon, qəsəbə, kənd)
6 Milliyəti
7 Vətəndaşlığı
8 Yaşayış yeri
9 İş yeri,vəzifəsi
10 Hərbi qeydiyyatda olduğu yer
11 Əvvəllər adını, ata adını, soyadını dəyişdirmişdirsə, nə vaxt və harada
12 Ərizə verənədək bağladığı nikahlar və onların pozulması haqqında məlumat (kimlə nikah bağlanıb və ya pozulub, nə vaxt və harada)
13 Övladları (adı, atasının adı, soyadı, doğulduğu tarix və yer)
14 Xarici ölkələrdən deportasiya olunubsa, hansı ölkədən və nə vaxt
15 Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (seriyası, nömrəsi və verilmə tarixi)

__ ___________ 20__il
imza ___________